BELGELENDİRME

Yönetİm Taahhüdü

Yönetİm Taahhüdü

Belgelendirme

Bakırcı Otomotiv, personel belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde yapılandırmış ve yürütmektedir.

Bakırcı Otomotiv adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komite üyelerinin, sınav gözetmenlerinin kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez. Bakırcı Otomotiv, personel belgelendirme ile ilgili kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturmuştur. Bakırcı Otomotiv tarafından hazırlanan bu taahhüt ile oluşturulan yapı garanti altına alınmıştır. 

Bakırcı Otomotiv, belgelendirme sürecinde görev alan tüm personele tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesi ve gizliliğine zarar verecek hiçbir baskıda bulunulmayacağını taahhüt eder.

Bakırcı Otomotiv’de personel belgelendirme faaliyetleri bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde eğitimli, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

Personel belgelendirme hizmetlerinden sağlanan gelirin, görevli personelin ücretlerini (maaş, harcırah, konaklama vb.) karşılamaması durumunda Bakırcı Otomotiv bu giderleri kendi öz varlıklarından karşılamaktadır. Bu faaliyetlerde görev alan personelin, gerek kendi gelişimleri gerekse personel belgelendirme hakkındaki yetkinliklerinin standart ve uygulamalardaki gelişmelere/yeniliklere ayak uydurabilmesi için gerekli eğitimler düzenli ve planlı bir şekilde temin edilmektedir.

Bakırcı Otomotiv’de çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte, yönetilmekte ve bu sayede tüm belgelendirme aşamaları boyunca, adaylara adil ve eşit davranıldığını garanti altına alınmaktadır.

Bakırcı Otomotiv’in sunmakta olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan adayların başvurusunun alınması esnasında Bakırcı Otomotiv ile çıkar çatışmasına neden olabilecek detaylar Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatında açıklanan durumlara göre analiz edilmekte ve böyle bir durum söz konusu olduğunda talep geri çevrilmektedir.

Bakırcı Otomotiv, yetkilendirildiği konu dışındaki faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin tanıtımlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olduğunu ifade eden veya ima eden davranışlarda ve tanıtımlarda bulunmamaktadır.

Personel belgelendirme hizmetlerinin TÜRKAK ve MYK rehber dokümanları çerçevesinde, en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en alt düzeyde tutulabilmesi için gerekli bütün kaynaklar sürekli olarak sağlanmaktadır.

Genel Müdür 
Cihat Bakırcı

Personel BELGELENDİRME

Kalite Politikamız

Yönetim Taahhüdü

Kapsam ve Başvuru

Sınav Takvimi

Sınav Ücretleri

İtiraz ve Şikâyetler

Belge Sorgulama

Mevzuat ve Dokümanlar

Askıya Alınan / İptal Edilen Belgeler

Duyurular