EN İYİ HİZMETİ OPTİMUM

ŞARTLARDA SUNMAK

EN İYİ HİZMETİ OPTİMUM ŞARTLARDA SUNMAK

İş Geliştirme

WoPS (Workshop Productivity Solutions), otomotiv servis verimliliği için gerekli olan ölçümlendirme ve değerlendirmeleri yapan, bununla ilgili yeni stratejiler planlayan yenilikçi bir iş geliştirme departmanıdır.

Günümüz rekabet koşullarının ve müşteri taleplerinin zorunlu kıldığı “En İyi Hizmeti Optimum Şartlarda Sunmak” gerçeğinden hareketle Bakırcı, daha verimli, hızlı ve sonuç odaklı olması gereken otomotiv servislerinde “İnsan, Mekan, Ekipman ve Süreç Yönetimi” başlıklarını iyileştirerek verimlilik artışı sağlamakta, ölçümlendirmeler yaparak yeni stratejiler planlamaktadır.

Rekabette üstünlük, müşteri taleplerine cevap verebilmek ve daha yüksek hizmet standartlarına erişmek için ‘’İnsan, Mekan, Ekipman ve Süreç Yönetimi’’ konularının ‘’Sürdürülebilir’’ şekilde iyileştirilmesi kaçınılmaz bir durumdur.