İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Kurumsal

Biz Bakırcı olarak, 1987 yılından bu yana insana verdiğimiz değerle büyüyen ve gelişen bir aileyiz. Bakırcı ailesinin değerli birer parçası olarak biz çalışanlar, ilerlemeye ve yenilikleri yakalamaya hatta yenilikleri yaratmaya çalışırken, sorumlu olduğumuz alanlardaki bilgi ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşarak ortak hedeflerimizi yakalamak için katkı sunarız.

Bakırcı’da müşteri memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti birbirinin tamamlayıcısı olarak ele alırız. İnsan Kaynağımızı geliştirmek için çalışanlarımızın yeteneklerini arttırmayı, yenilikçi ve yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı hedefleriz.

Her gün büyür ve hedeflerimizi yükseltiriz, işte bu yüzden ailemize geleceği beraber şekillendireceğimiz yeni çalışanlar kazandırmak, bu ailenin bir parçası olanlara da yetkinliklerini geliştirecekleri olanakları hazırlayıp gelişimlerini destekleyip ve ödüllendirmeyi İK politikamızın temeline koyarız.

Seçme ve Yerleştirme

İnsan kaynakları politikamız doğrultusunda kurum kültürümüzü benimseyip yaşatacak, pozisyonun gerektirdiği eğitim ve yetkinliklere sahip çalışanları kurumumuza kazandırmayı hedeflemekteyiz.

itim ve Gelişim Faaliyetleri

Tüm çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek ve bölümler arası iletişimi geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri organize etmekteyiz.

Kariyer Gelişimi

Gösterilen çabaların amacına ulaşmasını desteklemek adına çalışanlarımızın performans değerlendirmelerini periyodik olarak yapar, kariyer gelişimlerine katkı sağlarız. Şirket içinde oluşabilecek yeni pozisyonlar ve terfiler için çalışanlarımızın kariyer hedefleri doğrultusunda kararlar alırız.