GİZLİLİK Polİtİkası

Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "Bakırcı" olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır. Bu sebeple Bakırcı 'nın kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken izlediği prensipler aşağıda sıralanmıştır:

Hizmetin Alınabilmesine Bağlı Kişisel Bilgilerin Verilmesi / Değiştirilmesi Bakırcı Kullanıcıları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini Bakırcı ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece Bakırcı veri tabanında bulunmaktadır. Bakırcı'daki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bakırcı Kullanıcıları, ana sayfadan verilen link aracılığıyla ulaşabilecekleri "Abone İşlemleri"nden vermiş oldukları bilgileri düzeltme ve değiştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu bilgiler sadece Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Paylaşılmış olan bilgilerin geçerliliği, değiştirilen yeni bilgiler hem Bakırcı, hem de Bakırcı’nın diğer e-posta, anında mesajlaşma gibi on line hizmetleri için geçerlidir.

Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması
Bakırcı, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

Bilgilerinizin Paylaşımı
Bakırcı Kullanıcısı olmanız durumunda, sitedeki ziyaretlerinizin istatistiki takibi dışında abonelik sırasında paylaşmış olduğunuz bazı kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet gibi) ile e-posta gibi kişiye özel alanlarınız da Bakırcı tarafından paylaşılmamaktadır. Bakırcı, kişisel bilgilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve hiç bir ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve Bakırcı Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen Bakırcı veri tabanında ve gizli olarak tutulmaktadır. Bakırcı, kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

A) Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,

B) Bakırcı’nın kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

C) Kullanıcının, Bakırcı’ dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,

D) Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (işbirliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

E) Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Bu veriler zaman zaman kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz konular, içerikler, farklı hizmet ve çalışmalardan kullanıcıyı haberdar etmek amacıyla kullanılmaktadır. Ama bu kullanım gerek Bakırcı portalındaki on line aktivite, gerekse Bakırcı’ya bağlı e-posta, anında mesajlaşma gibi diğer on line faaliyetler olsun sadece Bakırcı tarafından kullanılmakta, saklanmakta ve yine Bakırcı aracılığıyla size ulaştırılmaktadır.

Bakırcı şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bakırcı, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
"Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti web sitesi", ‘Bakırcı’ veya "Web Sitesi"; Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.’ne ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.

Lütfen Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitesi'ini kullanmadan önce kullanım şartlarını okuyunuz. Bazı alt web sitelerimiz için ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.


Site Kullanım Şartları
İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve/Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web Sitesi'nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Web Sitesi’ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.
Web Sitesi’nde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, Web Sitesi’nde yazılı bulunan bu ibarelerin ve Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından beyan ve işbu Web Sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Ek Kullanım Şartları
Web Sitesi’nde bulunan tüm bölümlerdeki ek kullanım şartları genel kullanım şartlarıyla beraber geçerlidir.

Web sitesinde sunulan içerik, grafik, görüntü, bilgi, şekil, değer, yorum ve diğer materyal içerik (hepsi bir arada "İçerik" olarak adlandırılır) yalnızca bilgi amaçlıdır.

Kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan İçerik’e dayanarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İçerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

Bu yayın, Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.