Yasal Duyurular ve
Ticari Markalar 

Web sitesinde çeşitli tasarım ve amaçlarla kullanılan Bakırcı, garagineering, BES, IWA, OMaT, WoPS, BakS, Bakırcı TV, e-BAKIRCI, B-PARK, B-SARF, B-SOFT, IPS, B-CHARGE, WOX, CARBAKS, logo, amblem, fotoğraf ve adlandırmaları gibi her türlü öğe Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yerel ve uluslararası makamlar aracılığıyla tescil edilmiştir. Her türlü hakkı Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olup aksi kullanımlar için hukuki haklar kullanılacaktır.