BELGELENDİRME

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Belgelendirme

Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, Bakırcı Otomotiv’de yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir. Bakırcı Otomotiv’in politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için adil ve tarafsızdır, TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve MYK Mevzuat ve Dokümanlarında aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili bütün prosedürler ve şartları ile uyumludur. Bu politikanın sürdürülmesi, Bakırcı Otomotiv’ in organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır. Bakırcı Otomotiv, bu standartta belirtilenlerin dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler uygulamamaktadır.

Bakırcı Otomotiv Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, belge almak üzere başvuran adaylara, başvuru aşamasından belgelendirme, belge yenilenmesi, askıya alınması ve iptali aşamasına kadar uygulanacak esasları belirlemiştir.

Bakırcı Otomotiv, belgelendirme proseslerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını amaçlamıştır. Bakırcı Otomotiv’de Ulusal Yeterliliklerini ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması, değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli güvenilir olması, değerlendirme kararlarının doğru şekilde kayıt altına alınması, ayrımcılık yapmadan tüm taraflara fırsat eşitliği sağlaması, akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasının sağlanması, iç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususuna dikkat edilmesinin sağlanması, belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında ana ilkedir.

Bakırcı Otomotiv de hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan her türlü çıkar ve ilgi çatışmasına yönelik tedbirler alınmıştır ve bu doğrultuda prosedürlere uygun şekilde işletilmektedir.

Kalite politikamız, personelin tüm uygulama prosedürlerini bilmesi, anlaması ve uygulamasını sağlamak amacı ile personele bildirilmiştir.

Personel BELGELENDİRME

Kalite Politikamız

Yönetim Taahhüdü

Kapsam ve Başvuru

Sınav Takvimi

Sınav Ücretleri

İtiraz ve Şikâyetler

Belge Sorgulama

Mevzuat ve Dokümanlar

Askıya Alınan / İptal Edilen Belgeler

Duyurular