Mimarlık

Mobil Servisler

Mobil servis çözümleri, kalıcı ve sabit sistemlerin mümkün olmadığı durumlarda, acil / kısmi hizmet gerektiğinde müşterinin bulunduğu konumda veya mobil servis noktasında belirli kapsamdaki hizmetlerin araç üzeri, bağımlı veya bağımsız tip römork ugulamaları vb gibi sistemlerle verilmesine yönelik çözümleridir.