Mimarlık

Araç Teşhir Sistemleri

IWA; Bakırcı'nın mümessili olduğu firmalara ait araç teşhir sistemlerinin, projelendirilme - teslim süreci yönetimini yapar.