Mimarlık

Araç Otopark Sistemleri

IWA; Bakırcı'nın mümessili olduğu firmalara ait araç otopark sistemlerinin, projelendirilme ve teslim süreci yönetimini yapar.