Duyurular

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Açıklama

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri Zorunlu Hale Getirildi.        

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.

 

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen toplam 106 meslekte, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi uyarınca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar 20 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

 

6111 Sayılı Kanunla Gelen Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 5 Yıl Uzatıldı

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 yılına kadar uzatılmıştır.

Teşvikten yararlanmak için e-bildirge kılavuzu tıklayınız.