İtiraz ve Şikâyetler

Adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden veya diğer kesimlerden belgelendirme süreçleri ve sınavın yapılmasına ilişkin itiraz ve şikâyetlerin olması durumunda, itiraz/şikâyet sahibi ‘Öneri, Şikâyet ve İtiraz Bildirim Formu’ nu doldurur ve imzalayarak Bakırcı Otomotiv’ e faks, posta, e-posta vb. yollar ile ulaştırılmasını sağlar.

 

Bakırcı Otomotiv’ e yapılan İtiraz ve Şikâyetler en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılarak, karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 

Öneri, Şikâyet ve İtiraz Formu için tıklayınız.